St. Petersburg August 2004

Bilder i 1120 x 744 oppløsning: